Locatie 4: Oosterlaan

Bij de komst van de spoorwegen in Zwolle lagen tussen de stad en het station voornamelijk weilanden, van bebouwing was nog geen sprake. In de jaren daarna zou dat snel veranderen. De Stationsweg werd aangelegd en vormde samen met de Terborchstraat en de Zeven Alleetjes de verbinding tussen het station en de stad. Eind 19e eeuw en begin 20e eeuw ontstond straat voor straat de Stationswijk.

Assendorp werd in de tweede helft van de 19de eeuw de snelst groeiende wijk van Zwolle. Dat kwam omdat de Spoorwegen in 1870 nabij het station de Centrale Werkplaats openden. Rond de eeuwwisseling werkten daar al 600 arbeiders en in 1921 zelfs ongeveer 1.100. Al die mensen hadden woonruimte nodig, liefst dicht bij het station.

Aan de Oosterlaan liggen nu nog de busperrons voor de streekbussen. Die gaan vanaf 2018 net als de stadsbussen verhuizen naar de zuidkant van het station. Daardoor komt meer ruimte voor extra fietsenrekken en/of voor de verbreding van treinperron 16 (voor de trein naar Emmen).

Er is te weinig ruimte voor alle fietsers om hun fiets te stallen. Nu zijn er 6700 plekken, de komende jaren is naar verwachting een groei nodig naar 11.000 plekken en mogelijk later nog meer. Wanneer in 2018 het nieuwe busperron in gebruik genomen wordt, kan begonnen worden met de aanleg van een ondergrondse fietsenstalling onder het stationsplein.