Locatie 1: Stationsplein

In 1864 reed de eerste trein Zwolle binnen op een tijdelijk station aan de Veerallee. Het eerste Zwolse station uit 1864 was een bescheiden houten gebouwtje bij de Willemsvaart, ver buiten de bebouwde kom. Het tegenwoordige station is in juni 1868 in gebruik genomen. Het stationsgebouw is in de jaren 80 van de 20e eeuw grondig gerestaureerd en staat al jaren op de Rijksmonumentenlijst. In 1991 bleek dat de kap in zeer slechte staat was en vroeg of laat voor gevaarlijke situaties zou zorgen. Restauratie bleek niet mogelijk. Bij de bouw van de nieuwe kap is zoveel mogelijk rekening gehouden met het historische karakter van het Zwolse station.

Het plein is in de loop van de tijd veel voller geworden, vooral met de komst van bussen. Op werkdagen zijn de busperrons in de spits overvol. Daarom zal het busperron verplaatst worden naar de zuidkant van het station.

Daarmee wordt het plein weer een plek, waar je je welkom voelt als reiziger. Het historische stationsgebouw wordt weer zichtbaar en kan ruimte bieden voor winkeltjes.